Tietosuojaseloste

TikkiTeam Oy:lle on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

Rekisterinpitäjä
Kristian Paavola
Yrittäjä
kristian.paavola@tikkiteam.com
Puh 040-1708107

Henkilörekisterin nimi
TikkiTeam Oy:n asiakasrekisteri koostuu sähköisestä asiakasrekisteristä, joka on suojattu TikkiTeam Oy:n tietoturvaohjeistuksen mukaisesti. Asiakasrekisterikokonaisuus ylläpidetään yhdessä tai useammassa valvotussa järjestelmässä teknisen toteutuksen mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Rekisteröitävät tiedot

Yritys:
Yrityksen nimi
Yrityksen sähköpostiosoite
Yrityksen puhelinnumero
Yrityksen postiosoite
Yrityksen Y-tunnus
Yrityksen toimiala
Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Henkilö:
Henkilön nimi
Henkilön titteli
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen ja muiden markkinointitapahtumien yhteydessä.

Evästeet
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot

TikkiTeam Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä ainoastaan Google Analyticsin kautta.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:
Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
TikkiTeam Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojaus
TikkiTeamellä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
TikkiTeam Oy:n asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

TikkiTeam Oy
Liisanlehdontie 2, 65380 Vaasa